Benvinguts al bloc del PSPV Bocairent

Benvinguts al bloc de l'Agrupació Local de Bocairent del PSPV. Des d'aquest blog volem fer arribar a tots els bocairentins/es les notícies, idees, opinions i fotos que es promouen dins del partit. Aixi mateix donem la benvinguda a totes aquelles persones que vulguen col·laborar amb nosaltres aportant idees i comentaris.

dijous, 28 de maig del 2015

Valoració dels resultats electorals

A la vista dels resultats de les eleccions municipals celebrades el diumenge passat, 24 de maig, l’executiva local del PSPV-PSOE ha fet la valoració següent que vol transmetre a tot el veïnat:
1. En primer lloc, hem de fer públic el nostre agraïment al poble de Bocairent per haver confiat en el nostre projecte, fonamentalment a les persones que ens han votat. Per tercera vegada consecutiva la llista del PSPV-PSOE ha estat la més votada en les eleccions municipals i afronta un tercer mandat, un fet sense precedents al nostre poble. Això és un revulsiu per a continuar treballant i tenir més motius per millorar el poble.
2. Independentment de l’anterior, la nostra felicitació ha de ser també per a tots i totes les persones que van votar en uns comicis amb una elevada participació i, fins i tot, per a aquells als qui no els va convèncer cap opció de les possibles i van preferir una abstenció crítica o el vot en blanc. Per això, el nostre respecte i reconeixement a tots els votants de Compromís, Partit Popular i Cercle Bocairent perquè tots ells desitgen el futur més òptim per a Bocairent. Podem discrepar amb els mitjans però no amb l’objectiu.
3. Com en les eleccions anteriors, el nostre partit és l’únic, entre els que obtenen regidors a Bocairent, que aconsegueix més vots en les eleccions locals que en les autonòmiques, pràcticament el doble. Això és una mostra de la confiança dels veïns i les veïnes en unes persones i uns projectes més enllà d’unes sigles, la qual cosa ens ompli de satisfacció i ens obliga a no defraudar-los.

4. Amb tot, la segona majoria absoluta consecutiva que hem aconseguit ens obliga a governar buscant el consens amb tots els grups polítics i el veïnat. En l’actual moment polític és necessari que també nosaltres fem una reflexió profunda sobre tot el que s’ha fet i rectifiquem les errades comeses, tot i que buscant sempre l’interés general del poble per damunt dels interessos particulars.

divendres, 22 de maig del 2015

Vídeo de tancament de la campanya

Concloem la campanya electoral amb aquest vídeo que vam gravar dimarts passat malgrat la pluja perquè no ens fem arrere davant les adversitats. Som un equip que ens enganyem però no enganyem, per això som de fiar; a més, tot allò que hem aconseguit els darrers huit anys és ben palpable i es pot comprovar dia a dia. Però no ens conformem, volem seguir endavant i si diumenge ens atorgues la teua confiança durant els quatre anys pròxims demostrarem que encara tenim molts motius per Bocairent.

Missatge final de campanya: carta del nostre candidat

Estimats i respectats veïns i veïnes:

El diumenge dia 24 estem de nou cridats a les urnes per elegir l’alcalde i l’equip de govern que dirigirà el nostre poble els quatre pròxims anys. És un moment de responsabilitat i de reflexió, ja que en la nostra decisió està el futur de Bocairent.

Per tercera vegada consecutiva, el grup de persones que coordine ha decidit que torne a encapçalar la nostra llista. No ha estat fàcil acceptar la petició, ja que havia posat en huit anys el sostre del meu compromís com a regidor amb les i els electors. Però la confiança manifestada, les mostres d’estima i de reconeixement, i els ànims dels veïns i les veïnes m’han obligat a reconsiderar la meua decisió inicial i a presentar-me per tercera i última vegada com a candidat a l’Alcaldia. I ho faig, com anteriorment, de manera sincera, sense cap interés personal més enllà del servici a Bocairent i les persones que hi viuen.

La legislatura que ara acaba no ha estat fàcil. Les conseqüències de la crisi econòmica, l’augment de l’atur i la pèrdua de drets laborals aconseguits amb anterioritat, la minoració de les subvencions públiques, la manca de recursos municipals, etc., ens han obligat a prendre decisions difícils i a limitar de manera estricta les despeses. Amb tot, no hem reduït les partides dedicades als serveis socials, la cultura, l’educació..., és a dir, tot el que ens fa més humans. I, a més, en la mesura de les nostres possibilitats hem continuat fent inversions importants per al poble: rehabilitació del pont de Sant Blai; parc dels Vilars; centre d’interpretació de les Covetes dels Moros; museu de pintura Antonio Ferri; remodelació de pistes, vestidors i pavelló cobert, i tancament perimetral del poliesportiu municipal; redona d’accés al polígon industrial i la serra de Mariola...

Confiem en què els quatre propers anys seran més positius. Per a realitzar els nostres projectes i idees, compten amb un equip renovat, que uneix l’experiència de les persones que ocupem els primers llocs de la llista, amb la il·lusió, els somnis i la preparació intel·lectual i professional dels jóvens que s’incorporen, per a formar entre tots un equip unit, sense fissures i compacte, el millor per a continuar treballant per Bocairent. Esperem, a més, que un canvi en les polítiques de la Generalitat Valenciana ens permeta concloure projectes pendents, entre els que destaca, no cal dir-ho, la construcció del nou col·legi públic Lluís Vives, que ha de ser una realitat ben prompte.

En eixe camí comú col·laborarem braç a braç amb les associacions locals, els agents econòmics i el teixit productiu, estarem sempre al costat dels nostres veïns i veïnes –no sols en els moments festius, sinó també en les adversitats i els problemes–, col·laborarem amb les iniciatives ciutadanes, consensuarem les decisions fonamentals sobre el poble, rectificarem quan les nostres idees xoquen amb les opinions del veïnat, estarem pendents de les xicotetes coses que ajuden a viure amb tranquil·litat i felicitat... En resum, estarem oberts, com hem fet fins ara, a tots i totes.


Esperem compartir amb vosaltres la nostra il·lusió.

________________________________

Estimados y respetados vecinos y vecinas:

El domingo día 24 estamos de nuevo llamados a las urnas para elegir el alcalde y equipo de gobierno que dirigirá nuestro pueblo los próximos cuatro años. Es un momento de responsabilidad y reflexión, ya que en nuestra decisión está el futuro de Bocairent.

Por tercera vez consecutiva, el grupo de personas que coordino ha decidido que vuelva a encabezar nuestra lista. No ha sido fácil aceptar la petición, ya que había puesto en ocho años el techo de mi compromiso como concejal con las y los electores. Pero la confianza manifestada, las muestras de cariño y reconocimiento, y los ánimos de los vecinos y las vecinas me han obligado a reconsiderar mi decisión inicial y presentarme por tercera y última vez como candidato a la Alcaldía. Y lo hago, como anteriormente, de forma sincera, sin ningún interés personal más allá del servicio a Bocairent y las personas que aquí viven.

La legislatura que ahora termina no ha sido fácil. Las consecuencias de la crisis económica, el aumento del paro y la pérdida de derechos laborales conseguidos con anterioridad, la minoración de las subvenciones públicas, la falta de recursos municipales, etc., nos han obligado a tomar decisiones difíciles y limitar de manera estricta los gastos. Con todo, no hemos reducido las partidas dedicadas a los servicios sociales, la cultura, la educación…, es decir, todo lo que nos hace más humanos. Y, además, en la medida de nuestras posibilidades hemos continuado haciendo inversiones importantes para el pueblo: rehabilitación del puente de San Blas; parque de Els Vilars; centro de interpretación de les Covetes dels Moros; museo de pintura Antonio Ferri; remodelación de pistas, vestuarios y pabellón cubierto, y cierre perimetral del polideportivo municipal; rotonda de acceso al polígono industrial y la sierra de Mariola…

Confiamos en que los próximos cuatro años serán más positivos. Para realizar nuestros proyectos e ideas, contamos con un equipo renovado, que une la experiencia de las personas que ocupamos los primeros lugares de la lista, con la ilusión, los sueños y la preparación intelectual y profesional de los jóvenes que se incorporan, para formar entre todos un equipo unido, sin fisuras y compacto, el mejor para continuar trabajando por Bocairent. Esperamos, además, que un cambio en las políticas de la Generalitat Valenciana nos permita concluir proyectos pendientes, entre los que destaca, no hace falta mencionarlo, la construcción del nuevo colegio público Lluís Vives, que debe ser una realidad muy pronto.

En este camino común colaboraremos codo con codo con las asociaciones locales, los agentes económicos y el tejido productivo, estaremos siempre al lado de nuestros vecinos y vecinas –no sólo en los momentos festivos, sino también en las adversidades y los problemas–, colaboraremos con las iniciativas ciudadanas, consensuaremos las decisiones fundamentales sobre el pueblo, rectificaremos cuando nuestras ideas choquen con las opiniones del vecindario, estaremos pendientes de las pequeñas cosas que ayudan a vivir con tranquilidad y felicidad… En resumen, estaremos abiertos, como hemos hecho hasta ahora, a todos y todas.

Esperamos compartir con vosotros nuestra ilusión.

dijous, 21 de maig del 2015

Útils per a la ciutadania: els nostres motius en patrimoni, obres, serveis i urbanisme

Un patrimoni cuidat i útil és el que marca la nostra acció de govern, per això, hem posat en valor les coves del Colomer i la Casa dels pintors així com hem restaurat nombrosos documents de l’Arxiu històric. Però no sols això, també hem realitzat altres projectes més quotidians (com la rehabilitació de les voreres i de les baranes del pont de sant Blai) i, sobretot, moltes actuacions puntuals que milloren el dia a dia del veïnat com l’eliminació de barreres arquitectòniques, l’arreglament de voreres o la instal·lació de baranes que faciliten la mobilitat. Unes línies d’actuació en les quals seguim creient. A més, estem immersos en la redacció d’un nou Pla general d’ordenació urbana que ha de definir, entre totes i tots, el Bocairent del futur i, per això, hem apostat fermament per la participació ciutadana i per escoltar totes les propostes.


Un patrimonio cuidado y útil es lo que marca nuestra acción de gobierno, por eso, hemos puesto en valor las cuevas del Colomer y la Casa de los pintores así como hemos restaurado numerosos documentos del Archivo histórico. Pero no sólo eso, también hemos realizado otros proyectos más cotidianos (como la rehabilitación de las aceras y barandillas del puente de san Blas) y, sobretodo, muchas actuaciones puntuales que mejoran el día a día del vecindario como la eliminación de barreras arquitectónicas, el arreglo de aceras o la instalación de barandillas que faciliten la movilidad. Unas líneas de actuación en las que seguimos creyendo. Además, estamos inmersos en la redacción de un nuevo Plan general de ordenación urbana que debe de definir, entre todas y todos, el Bocairent del futuro y, por eso, hemos apostado firmemente por la participación ciudadana y por escuchas todas las propuestas.


dimecres, 20 de maig del 2015

Un Bocairent dinàmic: els nostres motius en cultura, esports, joventut i festes

Si per alguna cosa destaca Bocairent és per la seua programació abundant en els àmbits cultural, esportiu i festiu tant pels esforços de l’Ajuntament com per la vitalitat del teixit associatiu. Per això, hem mantingut una col·laboració i un suport constant amb tots els col·lectius locals a més de fer-los partícips de les propostes del consistori. Igualment, la millora d’instal·lacions esportives ha sigut notable en aquests quatre anys i ara ens queda establir les pautes per al seu ús per part de la ciutadania, un procés similar al que volem dur a terme a la Casa de la Joventut. La unió d’esforços permetrà que el nostre poble continue sent un referent pel seu dinamisme.


Si por alguna cosa destaca Bocairent es por su abundante programación en los ámbitos cultural, deportivo y festivo tanto por los esfuerzos del Ayuntamiento como por la vitalidad del tejido asociativo. Por eso, hemos mantenido una colaboración y un apoyo constante con todos los colectivos locales además de hacerlos partícipes de las propuestas del consistorio. Igualmente, la mejora de instalaciones deportivas ha sido notable en estos cuatro años y ahora nos queda establecer las pautas para un mayor uso por parte de la ciudadanía; un proceso similar al que queremos llevar a cabo con la Casa de la Juventud. La unión de esfuerzos permitirá que nuestro pueblo continúe siendo un referente por su dinamismo.


dimarts, 19 de maig del 2015

Noves fonts de benestar i de riquesa: els nostres motius en turisme, medi ambient i promoció econòmica

Un poble amb una superfície forestal com Bocairent disposa d’una font de benestar i de salut inigualable que hem de preservar necessàriament; però, a més, pot esdevenir un generador de riquesa mitjançant fórmules de custòdia del territori combinades amb una agricultura (i una ramaderia) cada vegada més respectuoses amb el medi ambient i l’ús de la massa forestal rebutjada per a la generació d’energia. Així mateix, el turisme, la indústria i els serveis han de continuar remuntant per a assegurar el desenvolupament econòmic que dote d’un treball digne a tot el veïnat. Aquesta és la nostra aposta que ja hem promogut en la mesura de les possibilitats municipals.


Un pueblo con una superficie forestal como Bocairent cuenta con una fuente de bienestar y salud inigualable que debemos de preservar necesariamente; pero, además, puede convertirse en un generador de riqueza mediante fórmulas de custodia del territorio combinadas con una agricultura (y una ganadería) cada vez más respetuosas con el medio ambiente y el uso de la masa forestal rechazada para la generación de energía. Asimismo, el turismo, la industria y los servicios deben de continuar remontando para asegurar el desarrollo económico que dote de un trabajo digno a todo el vecindario. Esta es nuestra apuesta que ya hemos promovido en la medida de las posibilidades municipales.

dilluns, 18 de maig del 2015

L’Ajuntament consensua amb el veïnat dues modificacions de la versió preliminar del PGOU

L’equip de govern socialista pretén assolir el màxim consens en l’aprovació definitiva del Pla general d’ordenació urbana
L’Ajuntament de Bocairent acaba de consensuar amb el veïnat dues modificacions importants de la versió preliminar del Pla general d’ordenació urbana (PGOU). El document elaborat per un equip redactor contractat per la Diputació de València es troba a hores d’ara en període d’exposició pública i de presentació d’al·legacions.
Per a la zona alta del nucli urbà, el consistori pretenia convertir aquesta àrea actualment catalogada com a industrial en residencial baix la denominació de Pla de reforma interior número 1 (PRI-1). No obstant això, davant l’oposició manifestada per part del veïnat, l’equip de govern els ha ofert una nova opció segons el tipus de propietat que tinguen. Així, els i les titulars de parcel·les amb edificis destinats exclusivament a habitatges, podran acollir-se a la classificació d’eixes finques “com a sòl urbà d’ús residencial de manera que es reconega legalment la situació actual i que el futur PGOU opere de forma automàtica el canvi d’ús” mentre que les edificacions industrials “podran mantenir voluntàriament l’ús industrial i quedaran excloses de l’aplicació del PRI-1”.
Paral·lelament, aquest canvi també ha portat l’equip de govern a decidir l’anul·lació de la Zona industrial 5 contemplada en el Pla general d’ordenació urbana ja que l’objectiu d’aquesta era establir un sòl urbanitzable industrial per a menudes i mitjanes industries que ara roman a l’àrea alta del nucli urbà. De fet, els terrenys situats en la partida de Vila Rosario, junt a l’actual polígon industrial el Regadiu, ocupen una franja de 37.000 metres quadrats i es pretenia destinar-los a la construcció de naus industrials de dimensions reduïdes com tallers, oficines per a emprenedors o naus niu. D’aquesta forma, aquest espai seguirà destinat a activitat professional agrícola, “alhora que contribuirà a mantenir l’equilibri ecològica d’una zona que confronta amb el parc natural de la serra de Mariola”.
Aquests acords entre l’Ajuntament, les propietats i el veïnat evidencien, en paraules de Josep-Vicent Ferre, alcalde de Bocairent i candidat a la reelecció pel PSPV-PSOE, “la nostra voluntat d’assolir un consens entre totes les parts implicades per a l’aprovació de la versió definitiva del Pla general d’ordenació urbana, un dels motius fonamentals del nostre programa per a la legislatura pròxima”.


El nostre candidat ho explica durant l'acte de presentació del programa electoral divendres passat, 15 de maig:


dissabte, 16 de maig del 2015

divendres, 15 de maig del 2015

Les persones primer: els nostres motius en acció social

Les necessitats personals tenen una gran transcendència per a cadascun de nosaltres; per tant, un govern per a totes i per a tots ha d’ajudar a sobrepassar les dificultats de la seua ciutadania fent ús de tots els recursos al seu abast i reforçant tots els seus serveis socials. Així ho hem fet i així seguirem fent-ho. Igualment, apostem per una societat que desenvolupe els seus integrants mitjançant les màximes facilitats per a l’estudi i la formació personal que consciencie també els seus membres en la igualtat entre dones i homes. Per això, la millor forma d’aconseguir-ho és mitjançant una gestió cada vegada més propera i transparent en la qual el veïnat disponga d’accés constant als seus representants i tinga veu i vot en les decisions municipals.Las necesidades personales tienen una gran trascendencia para cada uno de nosotros; por tanto, un gobierno para todas y todos debe de ayudar a sobrepasar las dificultades de su ciudadanía haciendo uso de todos los recursos a su alcance y reforzando todos sus servicios sociales. Así lo hemos hecho y así seguiremos haciéndolo. Igualmente, apostamos por una sociedad que desarrolle sus integrantes mediante las máximas facilidades para el estudio y la formación personal que consciencia también a sus miembros en la igualdad entre mujeres y hombres. Por eso, la mejor forma de conseguirlo es mediante una gestión cada vez más cercana y transparente en la que el vecindario disponga de acceso constante a sus representantes y tenga voz y voto en las decisiones municipales.dijous, 14 de maig del 2015

El PSPV-PSOE assumeix la necessitat d’augmentar les places subvencionades de la residència

L’alcalde i candidat a la reelecció, Josep-Vicent Ferre, analitza la situació del centre de majors amb la cap de llista a les Corts per València, M. José Mira
El PSPV-PSOE continua assumint compromisos amb Bocairent de cara a la nova legislatura que arrancarà després de les pròximes eleccions locals i autonòmiques. Així, M. José Mira, exdirectora general de l’Associació de residències i de serveis a persones dependents de la Comunitat Valenciana (AERTE) i cap de la candidatura socialista a les Corts per València, va assegurar aquest dijous, 14 de maig, a l’alcalde i candidat a la reelecció, Josep-Vicent Ferre, que “des de la Conselleria de Benestar social de la futura Generalitat Valenciana es prestarà una major ajuda a la residència de la 3a edat Sagrat Cor de Jesús”, gestionada per l’Ajuntament, “per tal d’assegurar el seu futur”. Per això, Mira va adquirir la responsabilitat “d’atendre les peticions i de facilitar així la gestió pública del centre i les reivindicacions dels majors de Bocairent”.

La candidata socialista a les Corts va expressar que “el PSPV-PSOE té un deure ferm en el seu programa de govern amb l’estat de benestar i amb l’atenció a les persones majors”; per tant, “posarem en marxa i reforçarem tot el sistema públic actualment existent, de manera que s’acabe ja amb la política de clientelisme del PP”. De fet, una de les reivindicacions plantejades per Ferre és la necessitat de què “les residències municipals, que suposen un esforç considerable per als consistoris, reben almenys un tracte i una subvenció similar a les de gestió privada i es corregisca el fet que la Generalitat pague a les públiques quatre euros menys per plaça i dia aproximadament”.

Però no sols això, l’alcalde socialista de Bocairent també va sol·licitar a la cap de llista del PSPV-PSOE augmentar el nombre de places concertades amb la Conselleria de Benestar social de 22 a 35, “per tal de possibilitar l’accés de les veïnes i dels veïns més necessitats”. A hores d’ara, la residència de la 3a edat, rehabilitada el 2011, compta amb un total de 40 places i té un alt nivell d’ocupació gràcies a ser-hi “prou més econòmica que altres centres”; però malgrat això, Josep-Vicent Ferre constata que “moltes persones majors del nostre poble que desitgen ingressar en la residència no ho poden fer, ja que les pensions escasses que cobren no els permeten accedir a les places lliures”; d’ací “la nostra petició d’augmentar-ne el nombre de subvencionades per la Generalitat”.

dimarts, 12 de maig del 2015

Josep-Vicent Ferre i Miquel Soler analitzen les prioritats educatives de Bocairent

L’alcalde i candidat a la reelecció i l’integrant de la comissió executiva nacional del PSPV-PSOE critiquen la paralització del projecte de remodelació i d’ampliació del CEIP Lluís Vives

L’alcalde de Bocairent i candidat a la reelecció, Josep-Vicent Ferre, va mantenir aquest dimarts, 12 de maig, una reunió amb el responsable d’Educació de la comissió executiva nacional del PSPV-PSOE, Miquel Soler, per tal d’analitzar la situació dels centres educatius de la població i exposar-li els nous projectes. Així, ambdós representants van concloure que el problema més important de la localitat és la remodelació i l’ampliació del CEIP Lluís Vives que estava inclosa en el programa “Crea escola” de la Conselleria d’Educació per a aquesta legislatura però que no s’ha iniciat encara, com “tants altres projectes de construccions escolars que la Unió Europea està investigant per tal de saber en què s’han invertit les seues subvencions”.
De fet, l’Ajuntament de Bocairent va concedir, a requeriment de l’empresa CIEGSA de la Generalitat Valenciana, la llicència d’obres el 10 de febrer del 2010 amb una bonificació del 95% per ser-hi una obra pública. Així mateix, un any després, al febrer del 2011, el consistori va comprar uns terrenys annexos necessaris per a l’ampliació a petició de la Conselleria d’Educació mateixa.
Posteriorment, i davant l’ineficàcia del govern autonòmic, l’alcalde Josep-Vicent Ferre va mantenir una reunió el setembre del 2014 amb el secretari autonòmic d’Educació qui es va comprometre a estudiar la conveniència de fer-hi el projecte per fases, començant bé pel gimnàs o bé per l’aulari d’Educació infantil, instal·lacions de les quals manca el col·legi. Des de llavors, la Conselleria no ha donat cap pas i acaba la legislatura sense haver-hi licitat ni, per suposat, començat les obres; circumstància que condueix a la permanència de tres aules prefabricades malgrat el compromís de la Generalitat Valenciana de suprimir tots els “barracons” escolars abans de maig del 2015.

Per tot això, Miquel Soler assegura que si el PSPV-PSOE assumeix la política educativa de la Generalitat en la legislatura pròxima, la remodelació integral del col·legi públic de Bocairent serà una de les seues prioritats, de manera que l’alumnat del poble “tinga les instal·lacions que es mereixen i que el PP ha sigut incapaç de realitzar”. Així mateix, la trobada amb l’alcalde socialista va servir també per tractar altres temes com la implantació de cicles formatius a l’institut de la localitat, l’ampliació d’ensenyaments en el centre d’Educació permanent d’adults i el compromís de garantir plaça gratuïta per a tots els xiquets i les xiquetes d’Educació infantil de primer cicle.

dilluns, 4 de maig del 2015

Comptes de la residència de la 3a edat

La setmana passada, el govern central va haver-hi d'assumir el deute de la Generalitat Valenciana amb la residència de la 3a edat. En concret,
-146.713 euros referits al 70% de la subvenció autonòmica per les despeses de funcionament del 2014 generada per les places concertades amb la Generalitat.
-75.332 euros pendents de la subvenció, inclosa en el Pla Confiança, per les obres de reforma de la residència (que van finalitzar el març del 2011) i que havien sigut reclamats insistentment per l'equip de govern de l'Ajuntament.

En total, d'aquests 222.045 euros, l'Ajuntament ja havia abonat una part important i, d'aquesta forma, el centre passarà a comptar amb un saldo favorable de 160.000 euros per a cobrir eventualitats futures i poder encetar nous projectes. A més, la quantitat ingressada servirà per liquidar totes les factures pendents i, per tant, la residència no deurà cap quantitat ni a proveïdors, ni a tècnics ni a empreses.

I tot això, sense pujar el preu de les places públiques corresponents a l'Ajuntament i començant un procés d'equiparació salarial amb els treballadors d'altres residències públiques.

#seguimfentcamins per Bocairent


diumenge, 3 de maig del 2015

Balanç de la legislatura 2011-2015

Sempre es pot millorar, sempre es queden coses per fer, sempre hi ha errades, però el que no falta mai és la voluntat i el treball per millorar el nostre poble i la vida del nostre veïnat. Us deixem el nostre balanç del que han donat de sí els últims quatre anys de treball per #Bocairent i aprofitem per recordar-vos que estem arreplegant queixes, propostes i suggeriments per al programa electoral mitjançant el nostre correu electrònic (pspvbocairent@gmail.com) per fer el #Bocairent de totes i de tots.