Benvinguts al bloc del PSPV Bocairent

Benvinguts al bloc de l'Agrupació Local de Bocairent del PSPV. Des d'aquest blog volem fer arribar a tots els bocairentins/es les notícies, idees, opinions i fotos que es promouen dins del partit. Aixi mateix donem la benvinguda a totes aquelles persones que vulguen col·laborar amb nosaltres aportant idees i comentaris.

diumenge, 31 de juliol del 2011

Moció per una educació plurilingüe

Moció del grup municipal socialista de l’Ajuntament de Bocairent per una educació plurilingüe que garantisca a l’alumnat valencià la capacitació en les dues llengües oficials i, com a mínim, la competència comunicativa en una llengua estrangera (Aprovada pels grups municipals del PSPV-PSOE i del Bloc a la sessió del 28 de juliol)

Josep Ma Molina Molina, portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Bocairent, fent ús de la legalitat vigent, presenta al Plenari de la Corporació, per a la seua aprovació, la següent MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

1) L’Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el seu article 6.2, expressa literalment: “L'idioma valencià és l'oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l'idioma oficial de l'Estat. Tots tenen dret a conèixer-los i a usar-los i a rebre l’ensenyament del, i en, idioma valencià”. Igualment, en el seu article 6.3, resa: “La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial de les dos llengües, i adoptarà les mesures necessàries per tal d’assegurar-ne el coneixement”.

2) La Llei d’ús i ensenyament del valencià té com un dels seus objectius bàsics “protegir la recuperació del valencià i garantir el seu ús normal i oficial” (article 1.2.b), i declara que al finals dels cicles obligatoris “els alumnes han d'estar capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit, el valencià en igualtat amb el castellà” (article 19.2).

3) La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, estableix que el sistema educatiu espanyol s’orientarà, entre altres fins, a aconseguir la capacitació de l’alumnat per a la comunicació en la llengua oficial i cooficial, quan n’hi haja, i en una o més llengües estrangeres. Així mateix, atribueix a les administracions educatives la provisió dels recursos necessaris per a garantir l’establiment de programes de reforç de l’aprenentatge de les llengües estrangeres.

4) La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana prepara un decret pel que es regula el plurilingüisme a la Comunitat Valenciana, on la seua aplicació comporta l’eliminació dels programes lingüístics que, des de fa anys, s’apliquen als centres educatius i, en particular, els programes d’ensenyament en valencià i d’immersió lingüística. Segons els informes de l’Institut Valencià d’Avaluació i Qualitat Educativa (IVAQE), depenent de la pròpia Conselleria d’Educació, fets públics per última vegada l’any 2004, els programes plurilingües aplicats sobre la base dels programes d’ensenyament en valencià i d’immersió lingüística són els que ofereixen millors resultats en la capacitat per a aprendre una llengua estrangera, de la mateixa manera que són els únics que garanteixen un domini efectiu del valencià, tal i com exigeixen les lleis en vigor. Així, des de 2004 no coneixem, per tant, cap avaluació del funcionament dels programes lingüístics. Així i tot, la Conselleria impulsa uns programes plurilingües experimentals i, amb aquest decret, generalitzats a tot el sistema a partir del 2012, sense tindre en compte els resultats dels programes lingüístics actuals.

L’aplicació d’un model plurilingüe necessita que l’aprenentatge de totes tres llengües siga introduït amb criteris científics i educatius, segons allò que la psicolingüística diu sobre l’aprenentatge de les llengües: immersió en les llengües minoritzades, assoliment de la lectoescriptura primer en les llengües minoritzades i després en la resta. Aquesta és l'única forma avaluada de garantir l’aprenentatge de les llengües, a més de ser el sistema recomanat per la Carta Europea de les llengües de l’any 2000 que va ser signada per l’estat espanyol i per la Conselleria mateixa. No hi ha cap avaluació disponible sobre el model proposat per la Conselleria d'Educació, centrat en les hores destinades a les llengües i no en el seu aprenentatge efectiu.

El model proposat per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana tampoc garanteix el compliment de la Llei d’ús i ensenyament del valencià ni dels decrets curriculars de primària i secundària en el que es refereix a l’adquisició de les mateixes competències lingüístiques en valencià i en castellà.

Per totes aquestes raons proposem al Plenari de l’Ajuntament de Bocairent l’adopció dels següents

ACORDS

a. Declaració institucional de l’Ajuntament de Bocairent en favor d’un model educatiu lingüístic de consens, fet amb criteris pedagògics i de qualitat i amb un paper protagonista del valencià a l’ensenyament com a garantia de plurilingüisme, d’integració i d’oportunitats de futur.


b. L’Ajuntament de Bocairent demana a la Conselleria d’Educació:

• Que retire l’esborrany de decret sobre el plurilingüisme a la Comunitat Valenciana i negocie de forma consensuada amb la comunitat educativa un model d’ensenyament plurilingüe que garantisca l’acompliment de les finalitats de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la LUEV i la Llei Orgànica d'Educació en base a l’avaluació dels programes plurilingües, atenent a criteris científics i pedagògics basats en l’avaluació dels programes lingüístics actuals i en les recomanacions de l’informe de l’IVAQE, referit anteriorment. El consens en una matèria tan sensible com l’educació ha de ser un requisit en qualsevol canvi d'un model aplicat des de fa més de 25 anys.

• Que garantisca els recursos necessaris per la implantació d'aquest model consensuat d’ensenyament plurilingüe per tal que oferisca els resultats exigits per les lleis abans esmentades.

• Que implante un sistema d’avaluació que determine el nivell de competència lingüística de l’alumnat en valencià, castellà i anglès i els dissenys dels plans de millora en base als resultats.

• L’Ajuntament de Bocairent notificarà l’adopció d'aquest acord a la Conselleria d'Educació mitjançant l’entrada per registre. A més, aquest fet es notificarà per correu certificat a Escola Valenciana-Federació d'Associacions per la Llengua.

Moció contra el retall del servei de brigades forestals

A instàncies del grup municipal socialista, el Ple de l'Ajuntament de Bocairent va acordar per unanimitat el passat dijous, 28 de juliol, la següent moció contra el retall pressupostari per a cobrir el servei de brigades forestals:

La COMISSIO INFORMATIVA de l’Ajuntament de Bocairent, fent ús de la legalitat vigent, presenta al Plenari de la Corporació, per a la seua aprovació, la següent MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els Servicis d'Emergències de la Generalitat Valenciana no són una excepció en el conjunt dels Servicis Públics valencians, i també a ells els ha arribat l'hora dels retalls pressupostaris. Durant l'any 2010 els equips contra incendis forestals en la campanya d'estiu van estar integrats per 445 treballadores i treballadors entre fixos i eventuals, enguany, la Conselleria redueix la plantilla a 100 llocs de treball de caràcter discontinu. És a dir, 345 menys per a protegir el nostre patrimoni forestal que, a més, estaran en contracte només durant 3 mesos quan en temporades anteriors la duració era d'entre 5 i 7 mesos. S'agreuja més la situació quan gran part d'eixes treballadores i treballadors hagen de multiplicar esforços per a desplaçar-se de província en província i cobrir tot el territori.

L'any passat ja patírem un incendi forestal que va afectar més de 4500 hectàrees de la serra dels municipis d'Ontinyent, Agullent, Bocairent, Barxeta, Simat i Rafelguaraf. Estos incendis van destrossar part del nostre patrimoni natural així com grans pèrdues econòmiques en l'economia dels municipis com el cas de Bocairent, atés que la principal font econòmica és el turisme.

Este incendi va posar en evidència la necessitat d’incrementar els mitjans dels servicis d'extinció de la Generalitat Valenciana. I ara, es redueixen més els Plans d'Emergència de la Generalitat.

Desconeixem quins criteris d'austeritat, quins tècnics i quines previsions de riscos estudia el govern de la Generalitat per a semblant retall. És impossible garantir la protecció del patrimoni forestal del País València i en concret el de Bocairent aplicant estos retalls pressupostaris que passen per reduir el personal de les Unitats Brigades d'Emergència en un 70% i només durant els mesos d'estiu.

Per totes aquestes raons proposem al Plenari de l’Ajuntament de Bocairent l’adopció dels següents

ACORDS

1. Increment de la partida econòmica destinada als plans d'emergència.

2. Dotació de recursos econòmics per als ajuntaments per a què puguen posar en marxa els seus plans d'emergència amb personal propi ben format.

3. Dotar al Parc Natural de la Serra Mariola d’una Brigada d’Emergència.

4. Instar a la Conselleria de Medi Ambient que redacte un projecte de manteniment per a evitar futurs incendis que vaja acompanyat del pla de reforestació. Un projecte ben planificat amb les plantes i arbres forestals autòctons.

5. Traslladar: Al President de la Generalitat, a la Conselleria de Governació, a la Conselleria de Medi Ambient i als Grups Parlamentaris de les Corts.

dijous, 28 de juliol del 2011

Des d'aquest diumenge 31 de juliol es pot visitar el Museu Parroquial i el nostre altiu Campanar. Vos deixem amb el reportatge del programa "En Connexió"
Des d'aquest diumenge 31 d'agost es pot visitar el Museu Parroquial i el nostre altiu Campanar. Vos deixem amb el reportatge del programa "En Connexió"

L'ajuntament de Bocairent rebrà prop de 50.000€ per sufragar el cost d'una brigada forestal

Bocairent comptarà, a partir d'octubre, amb una brigada Emcord emmarcada en el Pla de recuperació d'espais devastats pels incendis que el 6 i 7 de setembre passats van afectar 1.165 hectàrees, corresponents a un 12% del terme municipal. Una subvenció atorgada per la Conselleria d'Economia i Hisenda que ascendeix a 47.657,70 euros permetrà la contractació d'un peó i quatre treballadors per realitzar tasques de conservació de sòls, eradicació de plantes invasores, eliminació de residus i neteja selectiva de matolls.

Per a l'alcalde Josep-Vicent Ferre, es tracta de “una bona notícia perquè ajuda a mitigar dues dels principals problemes actuals de Bocairent: soluciona l'atur en cinc famílies i agilita la regeneració del nostre territori forestal”. Així, el primer edil apunta que aquesta iniciativa permetrà completar altres actuacions com la reforestació duta a terme per la Conselleria de Medi ambient al voltant de l'Ermita del Sant Crist o el condicionament del barranc de “l’Infern” per part del Govern d'Espanya mitjançant la Confederació hidrogràfica del Xúquer.

dissabte, 9 de juliol del 2011

Arriben els primers xiquets sahrauís que passaran l’estiu a Bocairent

Ja van arribant a les nostres terres els primers xiquets sahrauís d’entre 9 i 12 anys que passaran le Vacances en Pau 2011 al nostre poble. Un total de 19 sahrauís arribaran aquest estiu a  la Vall d'Albaida.
Concretament els xiquets, provinents dels campaments de refugiats de Tinduf, estaran acollits a cases de famílies col·laboradores de la Vall d’Albaida de l’associació d’Amics i Amigues del Poble Saharià pertanyen i estaran acollits a les localitats d’Ontinyent, Fontanars dels Alforins, Albaida, Agullent, Bocairent, La Pobla del Duc i Castelló de Rugat.
Des d’este col·lectiu s’explica que hi ha xiquets que arriben per primera vegada “i esperen impacients conèixer la seua família d’acolliment”, mentre d’altres ja han vingut anteriorment i es retroben amb la família amb la qual han mantingut el contacte telefònic durant tot l’any. Així assenyalen també que enguany hi ha quatre famílies que participen per primera vegada en el programa, mentre la resta ja són veteranes.
L’associació porta des de 1994 facilitant l’estada de xiquets i xiquetes sahrauís durant els mesos d’estiu. Enguany afirmen que, tot i que la xifra d’acolliments no és la més alta, es valora molt positivament la participació de les famílies “donades les circumstàncies econòmiques generals”.
Entre les activitats programaces hi ha revisions mèdiques de la salut dels xiquets, examen òptic i una trobada a Bunyol (la Foia de Bunyol) el 16 de juliol de tots els col·lectius valencians, mentre el 23 del mateix mes se celebrarà el ja tradicional i consolidat sopar de benvinguda per als xiquets i familiars d ela comarca, activitat que comtparà amb una rifa solidària.
Amb esta experiència el que es vol és “alliberar els xiquets i xiquetes de les temperatures extremes a les quals pot arribar el desert del Sàhara”, i aprofiten per recordar la problemàtica del poble saharià, “un poble condemnat a viure a un indret inhòspit el qual no havia estat mai ocupat per la humanitat, expulsat del seu territori, ocupat militarment i civil”.
Informa: Comarcal·lia