Benvinguts al bloc del PSPV Bocairent

Benvinguts al bloc de l'Agrupació Local de Bocairent del PSPV. Des d'aquest blog volem fer arribar a tots els bocairentins/es les notícies, idees, opinions i fotos que es promouen dins del partit. Aixi mateix donem la benvinguda a totes aquelles persones que vulguen col·laborar amb nosaltres aportant idees i comentaris.

dilluns, 27 de febrer del 2017

L'Ajuntament deixa el seu deute entorn del 30% després d’amortitzar préstecs per valor de 111.000 euros

El romanent de tresoreria del 2016 puja un 23,52% i es dispara fins els 786.735 euros

La situació econòmica de l’Ajuntament de Bocairent continua sent ‘modèlica’ segons el portaveu socialista, Xavier Molina, com demostren les dades del tancament del 2016 que permeten seguir reduint el deute municipal. Així, el ple de dijous passat, 23 de febrer, va acordar amortitzar els préstecs de major interés per valor de 111.056 euros a compte del romanent de tresoreria de l’exercici.

D’aquesta forma, quedaran cancel·lats quatre préstecs que van ser-hi sol·licitats per a completar diferents subvencions per a dur a terme projectes com la intervenció a la torre dels portuguesos o els plans provincials del 2009 i del 2010. Amb aquesta mesura, el nivell d’endeutament del consistori queda “entorn al 30%, per davall del volum que ens vam trobar el 2007 malgrat els anys de dificultat passats en les últimes legislatures i ben lluny del màxim permés que és el 110%”, tal i com va explicar l’alcalde Josep-Vicent Ferre.

El romanent del consistori a 31 de desembre del 2016 ascendia a 613.646 euros als quals cal sumar els 173.089 euros de la residència de la 3a edat. La xifra total (786.735 euros) suposa un 23,52% superior respecte de l’any anterior (636.948 euros). Igualment, el govern socialista continua baixant el termini de pagament a proveïdors que en el darrer trimestre s’establia en deu dies així com “també acomplim la regla del gasto”, segons manifesten des del PSPV-PSOE de Bocairent.


Pel que fa al superàvit del 2016, aquest es va situar en 331.783 euros. Així doncs, per a Xavier Molina “queda clar que els comptes municipals i les decisions que es van prenent posen de manifest la seriositat i el rigor de la gestió econòmica que impulsa el nostre alcalde”.

dimecres, 1 de febrer del 2017

Resum del ple del 26 de gener del 2017

Us informem dels continguts tractats en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Bocairent celebrada dijous passat (26 de gener):
1. Presa de possessió com a regidor de Víctor Vañó Peidro
Després de la dimissió de la regidora Lola Francés Morant, va prendre possessió el nou integrant del grup municipal de Compromís, Víctor Vañó Peidor al que vam donar la benvinguda. Tal com vam manifestar arran de la dimissió de Lola Francés, es tracta de decisions internes d’una altra formació política; per tant, no correspon al PSPV Bocairent donar les explicacions oportunes a la ciutadania.
2. Aprovació, donat el cas, de les actes de les sessions anteriors
Es van aprovar les actes de les dues sessions anteriors (01/12/2016 i 15/12/2016) amb els vots a favor dels tres grups municipals.
3. Seguiment de la gestió de l’alcalde, Junta de Govern Local i regidors amb delegacions
No va haver-hi cap intervenció, atés que tots els assumptes plantejats pels grups de l’oposició s’havien contestat i detallat a la sessió de la comissió informativa anterior al ple. Com a equip de govern, mantenim una actitud de transparència absoluta de la nostra gestió: els grups de l’oposició reben tot tipus d’explicacions en la comissió informativa i, a més, des de l’inici de la legislatura, estan convidats a assistir a les sessions de la junta de govern, òrgan que tracta el dia a dia de l’Ajuntament i que tradicionalment només havia estat integrat per l’equip de govern. Aquest oferiment va ser acceptat pel grup municipal del Partit Popular i rebutjat pel grup municipal de Compromís.
4. Compte de gestió recaptatòria del 2016
El compte de gestió recaptatòria és el document que emet la Diputació de València i en què exposa les transferències que ha fet al llarg de l’any a l’Ajuntament en relació amb els impostos que la institució provincial recapta. Es tracta d’un tràmit purament administratiu basat en un document generat per la Diputació mateixa, per la qual cosa vam votar a favor. La resta de grups municipals es van abstenir amb l’argument que no participen en la gestió econòmica de l’Ajuntament. En aquest sentit, volem recordar que, tal com hem explicat, no és un document que genera el municipi sinó la Diputació Provincial (on Compromís ocupa la Vicepresidència Primera) i que el document no dóna compte de la gestió econòmica de l’equip de govern.
5. Conveni de cessió de l’ecoparc
La legislació autonòmica actual indica que l’explotació i la gestió dels residus dels ecoparcs són competència del Consorcis per a la Gestió de Residus, creats per la Generalitat Valenciana la dècada passada. Per tant, el Consorci V5, al qual pertany Bocairent, sol·licitava la cessió del nostre ecoparc, que fins ara era de gestió municipal. Nosaltres vam votar a favor de la cessió per dos motius: en primer lloc, perquè la legalitat vigent ens obliga a fer-ho i s’han exhaurit totes les vies de recurs judicial per a revertir el model de Consorcis per a la Gestió de Residus (creats per la Generalitat Valenciana del PP). I, en segon lloc, el nostre vot a favor és per no perjudicar el veïnat de Bocairent, ja que, si es mantinguera la gestió municipal de l’ecoparc, es pagaria dues vegades el mateix servei: d’un costat, a través de la taxa ordinària que inclourà a partir d’enguany un part corresponent al cost de l’ecoparc i que arribarà directament a cada veí/veïna i, de l’altre costat, a través dels 37.200 euros previstos en el pressupost de l’Ajuntament. Amb la cessió de l’ecoparc, aquesta partida municipal pot destinar-se a qualsevol altra necessitat del poble.
Compromís va votar a favor de la cessió, mentre que el Partit Popular es va abstenir. És a dir, el PP va decidir no prendre part en la salvaguarda dels interessos de les bocairentines i els bocairentins, ja que la cessió, com hem explicat, suposa no pagar dues vegades el servei d’ecoparc: una per la taxa que obligatòriament cobra cada any el Consorci a cada veí i l’altra per la via del pressupost municipal, que evidentment també ix de l’esforç fiscal del veïnat.
6. Moció del grup municipal socialista a favor del Fons de cooperació municipal
El Fons de cooperació municipal és una línia de subvenció creada per la Generalitat Valenciana i les diputacions amb l’objectiu que els ajuntaments reben una ajuda econòmica destinada a les necessitats particulars de cada municipi. Vam decidir presentar aquesta moció per explicitar el suport de l’Ajuntament de Bocairent al Fons de cooperació municipal per tres motius: a) Per la importància: aquest Fons és una reivindicació històrica del municipalisme valencià que només ha arribat amb la presidència del PSPV en la Generalitat i la Diputació. b) Per la necessitat: hi ha un desequilibri absolut entre els serveis que presten els ajuntaments com a administració més pròxima a la ciutadania i els recursos de què disposen. c) Per combatre els que encara no creuen en l’autonomia local: des del govern d’Espanya, el PP ha dut a terme una política de limitació del poder municipal; a més, la Diputació d’Alacant (governada pel Partit Popular) ha decidit no adherir-se al Fons de cooperació municipal. Per tant, continua sent necessari defensar el paper que els ajuntaments tenen en la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i els ciutadans.
La nostra moció va comptar amb el suport unànime del plenari.
7. Despatx extraordinari
No va haver-hi cap tema urgent que s’haguera de tractar a banda dels fixats prèviament en l’ordre del dia.
8. Precs i preguntes
Torn obert de paraula en què els grups de l’oposició interpel·len l’equip de govern del PSPV Bocairent.
Partit Popular: l’alcalde i les regidores i regidors de l’equip de govern vam donar resposta a les qüestions formulades pel portaveu del PP en relació amb els contenidors de fem de la plaça de l’Ajuntament, el reg de les Solanetes, la participació de Bocairent en les iniciatives de les comarques centrals, la plaça de gerència de la residència de la 3a edat i les iniciatives de creació d’ocupació. En relació amb aquest últim tema, volem donar compte de les mesures impulsades per l’equip de govern en els últims mesos:
  • ·    Posada en marxa d’un segon taller d’ocupació local, després del que es va dur a terme l’any passat.
  • ·      Bonificació de l’IBI per la construcció o ampliació de naus al polígon industrial.
  • ·      Creació per primera vegada d’una partida específica al pressupost municipal dotada de 10.000 euros.
  • ·       Redacció dels estatuts per a la constitució del Consell econòmic i social de Bocairent, un òrgan de representació i de decisió de tots els sectors econòmics del poble.

Compromís: des de l’equip de govern, vam donar resposta als temes plantejats pel portaveu de Compromís sobre la senyalització viària al carrer Sant Agustí, la inclusió de Bocairent en el mapa de sòl industrial valencià, el Pla municipal de mobilitat i l’estat de tramitació del PGOU. Quant als dos últims temes, volem indicar que el Pla municipal de mobilitat és una mostra més de l’impuls que el PSPV Bocairent està donant a la participació ciutadana, ja que el document base es va sotmetre a les aportacions i a la votació telemàtica del veïnat. I, respecte del PGOU, l’alcalde va informar que està pendent de l’informe dels tècnics municipals i del secretari, i que es portarà al Ple per a remetre’l a la Generalitat Valenciana; una vegada revisat pel govern autonòmic, s’obrirà un nou període de participació.

En definitiva, dijous passat al saló de plens, vam fer el mateix que fem en el nostre dia a dia tant als despatxos i com al carrer: treballar per Bocairent i tractar de millorar la qualitat de vida de les bocairentines i els bocairentins.