Benvinguts al bloc del PSPV Bocairent

Benvinguts al bloc de l'Agrupació Local de Bocairent del PSPV. Des d'aquest blog volem fer arribar a tots els bocairentins/es les notícies, idees, opinions i fotos que es promouen dins del partit. Aixi mateix donem la benvinguda a totes aquelles persones que vulguen col·laborar amb nosaltres aportant idees i comentaris.

dijous, 4 d’octubre del 2018

Moció sobre la política general en matèria de gestió i de coordinació dels cossos de bombers i de bomberes

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La vinculació de les bocairentines i dels bocairentins amb el seu entorn, demostrada cada vegada que s'interpreta l'Himne de Bocairent amb eixes estrofes dedicades a ‘Nostra serra Mariola que des de lluny ens fa somiar’, converteix els incendis forestals en una de les principals preocupacions del veïnat.

La presència de focus és recurrent als nostres paisatges donada les particularitats de la climatologia i de la vegetació mediterrània i més tenint en compte l'extensió forestal d'un terme municipal de 97 km2. Per això, el 26 de març del 2015 el Ple de l’Ajuntament de Bocairent va aprovar el Pla local de prevenció d'incendis forestals amb la intenció d'articular tota una sèrie de mesures per evitar, en la mesura del que és possible, la propagació de focs que puguen destruir els nostres paisatges.

No obstant això, la prevenció ha d'anar acompanyada dels millors recursos possibles per a sufocar els conats que, inevitablement, apareixen a les nostres muntanyes. Addicionalment, la resposta ràpida i la coordinació són dos factors fonamentals per a que la tasca dels bombers i de les bomberes siga més efectiva.

En aquest sentit, la situació administrativa de Bocairent en el límit de les províncies de València i d'Alacant ha deparat nombrosos exemples de com les fronteres –i, conseqüentment, la impossibilitat d'actuació dels mitjans de l'altre consorci provincial– impedeixen afrontar amb garanties una tasca tan complexa com l'extinció d'un incendi.

L'experiència dels incendis soferts al nostre poble i al nostre entorn ens demostra la professionalitat de tots els bombers i de totes les bomberes en les diferents actuacions escomeses que cal agrair, reivindicar i dignificar. Per tot això, presentem a votació els següents:

ACORDS

1. Mostrar el suport de l'Ajuntament de Bocairent a tots els cossos de bombers i de bomberes de la Comunitat Valenciana.

2. Específicament, mostrar el suport de l'Ajuntament de Bocairent a les reivindicacions de dignificació laboral dels bombers i de les bomberes forestals de la Generalitat Valenciana.

3. Instar el Consell de la Generalitat Valenciana a tenir un cos únic de bombers i de bomberes a través d'una estructura i d'un comandament únic de manera continuada per al conjunt dels sis SPEIS, on s'integraran també el Servei de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana, els grups especials i els serveis sanitaris dels parcs de bombers, i on es delimitaran les competències i les funcions de cadascun d'ells.

4. Instar el Consell de la Generalitat Valenciana que, per a establir aquesta estructura, s'assegure el compliment de les mesures contemplades en la moció sobre la política general en matèria de gestió i de coordinació dels cossos de bombers i de bomberes aprovada en les Corts valencianes el 27 de setembre passat, especialment en allò referent a:
– L'eliminació de fronteres en la gestió dels diferents cossos actuals, apostant
per una gestió que atenga criteris de proximitat i acords de coordinació interterritorial.
– L'homogeneïtzació de les normes dels diferents cossos en una sola normativa
comuna al cos únic de bombers i bomberes.
– Unes instal·lacions, uniformes i altres recursos necessaris, adaptats a les
necessitats de les bomberes, establint un tant per cent en les proves d'accés de reserva per a dones o, com a mínim, l'adaptació de les proves físiques.

Moció presentada al Ple de l'Ajuntament de Bocairent en la sessió ordinària del 4 d'octubre del 2018

dilluns, 5 de març del 2018

Bocairent aprova un pressupost dedicat a les persones gràcies a la baixada del deute


El barri medieval o el suport al teixit cívic i associatiu constitueixen altres de les prioritats dels comptes municipal

El Ple de l’Ajuntament de Bocairent va aprovar dijous passat, 1 de març, els comptes municipals per al 2018 amb el suport del PSPV-PSOE, l’abstenció de Compromís i l’oposició del Partit Popular. El pressupost inclou el del patronat del Sagrat Cor de Jesús que gestiona la residència de la 3a edat que amplia els ingressos fins els 770.390,76 euros gràcies a comptar amb 38 de les seues 40 places concertades amb la Generalitat Valenciana des de l’1 de juliol del 2017. A més, la venda d’un immoble donat al centre assistencial permetrà executar noves inversions en les instal·lacions amb la col·locació d’aire condicionat en la segona planta o la millora de l’accés principal, entre altres.

Per la seua banda, el pressupost consistorial ascendeix als 2.943.240,29 euros el que suposa un increment del 10,35% respecte a l’exercici anterior fonamentalment per l’aportació del Fons de cooperació municipal i al nou conveni de Serveis socials signat amb la Diputació de València. De fet, no s’incrementa cap taxa ni impost de nou i en canvi es contempla la rebaixa d’un 30% del rebut per la recollida del fem o la bonificació de l’import de circulació en el cas dels vehicles híbrids (50%) i elèctrics (75%).

La relació de despeses ofereix en aquest exercici “més marge per a destinar-lo als serveis al veïnat i a les inversions necessàries per al nostre poble”, segons el portaveu socialista, Xavier Molina, gràcies a l’increment d’ingressos i, fonamentalment, a la baixada del deute aconseguida l’any passat de forma que l’amortització de préstecs davalla un 15,75% (23.215,69 euros) mentre que el pagament d’interessos encara viu un descens major de fins el 46,88% que suposa un estalvi de 4.545,68 euros. Igualment, la gestió diària permetrà comptar amb més recursos degut, per exemple, a la rebaixa de la factura telefònica (un 31,25%) amb el canvi a un proveïdor local o a la instal·lació d’enllumenat d’eficiència energètica; també la unificació de contractes del servei de manteniment d’ascensors reduirà aquest apartat pràcticament a la meitat.

Les despeses previstes per al 2018 especifiquen “el fruit del treball del dia a dia de l’equip de govern” ja que “amb les prop de 40 partides noves es posen xifres a projectes dels últims mesos com la restauració de l’Home de la manta, les actuacions del Pla local de prevenció d’incendis forestals, la commemoració del 175 aniversari de la plaça de bous, la incorporació al Circuit teatral valencià o l’aprovació del Pla municipal de Joventut a més de donar-li continuïtat a les polítiques socials”, com destaca Xavier Molina. A més, el portaveu socialista enumera les prioritats seguides a la confecció del pressupost municipal; d’aquesta forma, en primer lloc apunta al “barri medieval que rebrà una inversió potent com mai amb actuacions directes de l’Ajuntament per a la rehabilitació d’immobles, el doblament de la partida destinada a subvencions a particulars per al mateix fi fins els 50.000 euros, l’execució d’un projecte de millora del trànsit rodat en la zona, el suport a la restauració de la façana d’un bé d’interés cultural com és l’ermita de la Mare de Déu dels Desemparats o la creació d’una estratègia d’intervenció cultural”.

En segon punt, els comptes socialistes presten “atenció especial a les persones” com demostra l’augment de les partides de l’Àrea Sociosanitària. Així, la subvenció al centre de dia creix fins els 14.000 euros a l’igual que l’import del programa de renda garantida de ciutadania. Al mateix temps, una nova aportació al taller ocupacional permetrà que les ajudes individuals cresquen un 33,80% mentre que s’allarga a tot l’exercici la contractació d’una segona ajudant a domicili; tot això sense deixar de banda els increments previstos en l’equipament dels centres educatius i juvenils.
Finalment, la tercera línia mestra del pressupost de Bocairent impulsat pel PSPV-PSOE es basa en una “claríssima aposta” pel teixit cívic i associatiu de la localitat amb el manteniment (o l’ampliació en alguns casos) de les subvencions als col·lectius locals. A més, se’n creen de noves com les destinades a les tres associacions veïnals existents (barri medieval i les urbanitzacions del Pinar del parat i del Pinatell).