Benvinguts al bloc del PSPV Bocairent

Benvinguts al bloc de l'Agrupació Local de Bocairent del PSPV. Des d'aquest blog volem fer arribar a tots els bocairentins/es les notícies, idees, opinions i fotos que es promouen dins del partit. Aixi mateix donem la benvinguda a totes aquelles persones que vulguen col·laborar amb nosaltres aportant idees i comentaris.

dijous, 4 d’octubre del 2018

Moció sobre la política general en matèria de gestió i de coordinació dels cossos de bombers i de bomberes

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La vinculació de les bocairentines i dels bocairentins amb el seu entorn, demostrada cada vegada que s'interpreta l'Himne de Bocairent amb eixes estrofes dedicades a ‘Nostra serra Mariola que des de lluny ens fa somiar’, converteix els incendis forestals en una de les principals preocupacions del veïnat.

La presència de focus és recurrent als nostres paisatges donada les particularitats de la climatologia i de la vegetació mediterrània i més tenint en compte l'extensió forestal d'un terme municipal de 97 km2. Per això, el 26 de març del 2015 el Ple de l’Ajuntament de Bocairent va aprovar el Pla local de prevenció d'incendis forestals amb la intenció d'articular tota una sèrie de mesures per evitar, en la mesura del que és possible, la propagació de focs que puguen destruir els nostres paisatges.

No obstant això, la prevenció ha d'anar acompanyada dels millors recursos possibles per a sufocar els conats que, inevitablement, apareixen a les nostres muntanyes. Addicionalment, la resposta ràpida i la coordinació són dos factors fonamentals per a que la tasca dels bombers i de les bomberes siga més efectiva.

En aquest sentit, la situació administrativa de Bocairent en el límit de les províncies de València i d'Alacant ha deparat nombrosos exemples de com les fronteres –i, conseqüentment, la impossibilitat d'actuació dels mitjans de l'altre consorci provincial– impedeixen afrontar amb garanties una tasca tan complexa com l'extinció d'un incendi.

L'experiència dels incendis soferts al nostre poble i al nostre entorn ens demostra la professionalitat de tots els bombers i de totes les bomberes en les diferents actuacions escomeses que cal agrair, reivindicar i dignificar. Per tot això, presentem a votació els següents:

ACORDS

1. Mostrar el suport de l'Ajuntament de Bocairent a tots els cossos de bombers i de bomberes de la Comunitat Valenciana.

2. Específicament, mostrar el suport de l'Ajuntament de Bocairent a les reivindicacions de dignificació laboral dels bombers i de les bomberes forestals de la Generalitat Valenciana.

3. Instar el Consell de la Generalitat Valenciana a tenir un cos únic de bombers i de bomberes a través d'una estructura i d'un comandament únic de manera continuada per al conjunt dels sis SPEIS, on s'integraran també el Servei de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana, els grups especials i els serveis sanitaris dels parcs de bombers, i on es delimitaran les competències i les funcions de cadascun d'ells.

4. Instar el Consell de la Generalitat Valenciana que, per a establir aquesta estructura, s'assegure el compliment de les mesures contemplades en la moció sobre la política general en matèria de gestió i de coordinació dels cossos de bombers i de bomberes aprovada en les Corts valencianes el 27 de setembre passat, especialment en allò referent a:
– L'eliminació de fronteres en la gestió dels diferents cossos actuals, apostant
per una gestió que atenga criteris de proximitat i acords de coordinació interterritorial.
– L'homogeneïtzació de les normes dels diferents cossos en una sola normativa
comuna al cos únic de bombers i bomberes.
– Unes instal·lacions, uniformes i altres recursos necessaris, adaptats a les
necessitats de les bomberes, establint un tant per cent en les proves d'accés de reserva per a dones o, com a mínim, l'adaptació de les proves físiques.

Moció presentada al Ple de l'Ajuntament de Bocairent en la sessió ordinària del 4 d'octubre del 2018