Benvinguts al bloc del PSPV Bocairent

Benvinguts al bloc de l'Agrupació Local de Bocairent del PSPV. Des d'aquest blog volem fer arribar a tots els bocairentins/es les notícies, idees, opinions i fotos que es promouen dins del partit. Aixi mateix donem la benvinguda a totes aquelles persones que vulguen col·laborar amb nosaltres aportant idees i comentaris.

dilluns, 27 de febrer de 2017

L'Ajuntament deixa el seu deute entorn del 30% després d’amortitzar préstecs per valor de 111.000 euros

El romanent de tresoreria del 2016 puja un 23,52% i es dispara fins els 786.735 euros

La situació econòmica de l’Ajuntament de Bocairent continua sent ‘modèlica’ segons el portaveu socialista, Xavier Molina, com demostren les dades del tancament del 2016 que permeten seguir reduint el deute municipal. Així, el ple de dijous passat, 23 de febrer, va acordar amortitzar els préstecs de major interés per valor de 111.056 euros a compte del romanent de tresoreria de l’exercici.

D’aquesta forma, quedaran cancel·lats quatre préstecs que van ser-hi sol·licitats per a completar diferents subvencions per a dur a terme projectes com la intervenció a la torre dels portuguesos o els plans provincials del 2009 i del 2010. Amb aquesta mesura, el nivell d’endeutament del consistori queda “entorn al 30%, per davall del volum que ens vam trobar el 2007 malgrat els anys de dificultat passats en les últimes legislatures i ben lluny del màxim permés que és el 110%”, tal i com va explicar l’alcalde Josep-Vicent Ferre.

El romanent del consistori a 31 de desembre del 2016 ascendia a 613.646 euros als quals cal sumar els 173.089 euros de la residència de la 3a edat. La xifra total (786.735 euros) suposa un 23,52% superior respecte de l’any anterior (636.948 euros). Igualment, el govern socialista continua baixant el termini de pagament a proveïdors que en el darrer trimestre s’establia en deu dies així com “també acomplim la regla del gasto”, segons manifesten des del PSPV-PSOE de Bocairent.


Pel que fa al superàvit del 2016, aquest es va situar en 331.783 euros. Així doncs, per a Xavier Molina “queda clar que els comptes municipals i les decisions que es van prenent posen de manifest la seriositat i el rigor de la gestió econòmica que impulsa el nostre alcalde”.

dimecres, 1 de febrer de 2017

Resum del ple del 26 de gener del 2017

Us informem dels continguts tractats en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Bocairent celebrada dijous passat (26 de gener):
1. Presa de possessió com a regidor de Víctor Vañó Peidro
Després de la dimissió de la regidora Lola Francés Morant, va prendre possessió el nou integrant del grup municipal de Compromís, Víctor Vañó Peidor al que vam donar la benvinguda. Tal com vam manifestar arran de la dimissió de Lola Francés, es tracta de decisions internes d’una altra formació política; per tant, no correspon al PSPV Bocairent donar les explicacions oportunes a la ciutadania.
2. Aprovació, donat el cas, de les actes de les sessions anteriors
Es van aprovar les actes de les dues sessions anteriors (01/12/2016 i 15/12/2016) amb els vots a favor dels tres grups municipals.
3. Seguiment de la gestió de l’alcalde, Junta de Govern Local i regidors amb delegacions
No va haver-hi cap intervenció, atés que tots els assumptes plantejats pels grups de l’oposició s’havien contestat i detallat a la sessió de la comissió informativa anterior al ple. Com a equip de govern, mantenim una actitud de transparència absoluta de la nostra gestió: els grups de l’oposició reben tot tipus d’explicacions en la comissió informativa i, a més, des de l’inici de la legislatura, estan convidats a assistir a les sessions de la junta de govern, òrgan que tracta el dia a dia de l’Ajuntament i que tradicionalment només havia estat integrat per l’equip de govern. Aquest oferiment va ser acceptat pel grup municipal del Partit Popular i rebutjat pel grup municipal de Compromís.
4. Compte de gestió recaptatòria del 2016
El compte de gestió recaptatòria és el document que emet la Diputació de València i en què exposa les transferències que ha fet al llarg de l’any a l’Ajuntament en relació amb els impostos que la institució provincial recapta. Es tracta d’un tràmit purament administratiu basat en un document generat per la Diputació mateixa, per la qual cosa vam votar a favor. La resta de grups municipals es van abstenir amb l’argument que no participen en la gestió econòmica de l’Ajuntament. En aquest sentit, volem recordar que, tal com hem explicat, no és un document que genera el municipi sinó la Diputació Provincial (on Compromís ocupa la Vicepresidència Primera) i que el document no dóna compte de la gestió econòmica de l’equip de govern.
5. Conveni de cessió de l’ecoparc
La legislació autonòmica actual indica que l’explotació i la gestió dels residus dels ecoparcs són competència del Consorcis per a la Gestió de Residus, creats per la Generalitat Valenciana la dècada passada. Per tant, el Consorci V5, al qual pertany Bocairent, sol·licitava la cessió del nostre ecoparc, que fins ara era de gestió municipal. Nosaltres vam votar a favor de la cessió per dos motius: en primer lloc, perquè la legalitat vigent ens obliga a fer-ho i s’han exhaurit totes les vies de recurs judicial per a revertir el model de Consorcis per a la Gestió de Residus (creats per la Generalitat Valenciana del PP). I, en segon lloc, el nostre vot a favor és per no perjudicar el veïnat de Bocairent, ja que, si es mantinguera la gestió municipal de l’ecoparc, es pagaria dues vegades el mateix servei: d’un costat, a través de la taxa ordinària que inclourà a partir d’enguany un part corresponent al cost de l’ecoparc i que arribarà directament a cada veí/veïna i, de l’altre costat, a través dels 37.200 euros previstos en el pressupost de l’Ajuntament. Amb la cessió de l’ecoparc, aquesta partida municipal pot destinar-se a qualsevol altra necessitat del poble.
Compromís va votar a favor de la cessió, mentre que el Partit Popular es va abstenir. És a dir, el PP va decidir no prendre part en la salvaguarda dels interessos de les bocairentines i els bocairentins, ja que la cessió, com hem explicat, suposa no pagar dues vegades el servei d’ecoparc: una per la taxa que obligatòriament cobra cada any el Consorci a cada veí i l’altra per la via del pressupost municipal, que evidentment també ix de l’esforç fiscal del veïnat.
6. Moció del grup municipal socialista a favor del Fons de cooperació municipal
El Fons de cooperació municipal és una línia de subvenció creada per la Generalitat Valenciana i les diputacions amb l’objectiu que els ajuntaments reben una ajuda econòmica destinada a les necessitats particulars de cada municipi. Vam decidir presentar aquesta moció per explicitar el suport de l’Ajuntament de Bocairent al Fons de cooperació municipal per tres motius: a) Per la importància: aquest Fons és una reivindicació històrica del municipalisme valencià que només ha arribat amb la presidència del PSPV en la Generalitat i la Diputació. b) Per la necessitat: hi ha un desequilibri absolut entre els serveis que presten els ajuntaments com a administració més pròxima a la ciutadania i els recursos de què disposen. c) Per combatre els que encara no creuen en l’autonomia local: des del govern d’Espanya, el PP ha dut a terme una política de limitació del poder municipal; a més, la Diputació d’Alacant (governada pel Partit Popular) ha decidit no adherir-se al Fons de cooperació municipal. Per tant, continua sent necessari defensar el paper que els ajuntaments tenen en la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i els ciutadans.
La nostra moció va comptar amb el suport unànime del plenari.
7. Despatx extraordinari
No va haver-hi cap tema urgent que s’haguera de tractar a banda dels fixats prèviament en l’ordre del dia.
8. Precs i preguntes
Torn obert de paraula en què els grups de l’oposició interpel·len l’equip de govern del PSPV Bocairent.
Partit Popular: l’alcalde i les regidores i regidors de l’equip de govern vam donar resposta a les qüestions formulades pel portaveu del PP en relació amb els contenidors de fem de la plaça de l’Ajuntament, el reg de les Solanetes, la participació de Bocairent en les iniciatives de les comarques centrals, la plaça de gerència de la residència de la 3a edat i les iniciatives de creació d’ocupació. En relació amb aquest últim tema, volem donar compte de les mesures impulsades per l’equip de govern en els últims mesos:
  • ·    Posada en marxa d’un segon taller d’ocupació local, després del que es va dur a terme l’any passat.
  • ·      Bonificació de l’IBI per la construcció o ampliació de naus al polígon industrial.
  • ·      Creació per primera vegada d’una partida específica al pressupost municipal dotada de 10.000 euros.
  • ·       Redacció dels estatuts per a la constitució del Consell econòmic i social de Bocairent, un òrgan de representació i de decisió de tots els sectors econòmics del poble.

Compromís: des de l’equip de govern, vam donar resposta als temes plantejats pel portaveu de Compromís sobre la senyalització viària al carrer Sant Agustí, la inclusió de Bocairent en el mapa de sòl industrial valencià, el Pla municipal de mobilitat i l’estat de tramitació del PGOU. Quant als dos últims temes, volem indicar que el Pla municipal de mobilitat és una mostra més de l’impuls que el PSPV Bocairent està donant a la participació ciutadana, ja que el document base es va sotmetre a les aportacions i a la votació telemàtica del veïnat. I, respecte del PGOU, l’alcalde va informar que està pendent de l’informe dels tècnics municipals i del secretari, i que es portarà al Ple per a remetre’l a la Generalitat Valenciana; una vegada revisat pel govern autonòmic, s’obrirà un nou període de participació.

En definitiva, dijous passat al saló de plens, vam fer el mateix que fem en el nostre dia a dia tant als despatxos i com al carrer: treballar per Bocairent i tractar de millorar la qualitat de vida de les bocairentines i els bocairentins.

dimarts, 6 de desembre de 2016

Aprovat el pressupost municipal per al 2017

Bocairent augmenta un 2,13% el pressupost municipal del 2017 malgrat la congelació d’impostos i taxes

La residència de la 3a edat compta amb un 11% més de fons degut a l’increment de places concertades a partir de l’1 de juliol

El pressupost de l’Ajuntament de Bocairent per al 2017 ascendeix a 2.757.482,60 euros, el que suposa un increment del 2,13% respecte de l’any anterior malgrat mantenir-hi congelats tots els impostos i taxes municipals, i haver-hi aprovat en maig una rebaixa del tipus de l’impost de béns immobles urbans del 0,74 al 0,70. Aquesta línia persegueix “fer-ho el més fàcil possible al nostre veïnat”, com va manifestar el portaveu socialista Xavier Molina durant la sessió del ple municipal celebrada dijous passat, 1 de desembre, que va aprovar els comptes amb el vot a favor del PSPV-PSOE, l’abstenció de Compromís i l’oposició del PP.

En la relació de despeses, el capítol de personal preveu un augment dels sous dels treballadors municipals d’un 1%; en canvi, es congelen les retribucions de l’equip de govern. Aquestes mesures persegueixen “mantenir o millorar els serveis públics que presta l’Ajuntament” segons Molina per a qui el pressupost del 2017 també reflecteix una aposta per un “Bocairent per a les persones” ja que la partida destinada a ajudes individuals creix en més d’un 10%.

Els comptes inclouen dos noves partides. Una, destinada a promoció econòmica, està dotada amb 10.000 euros als quals cal sumar més de 6.000 euros per a completar el taller d’ocupació atorgat pel SERVEF mentre que la segona comptarà amb 50.000 euros per a la rehabilitació de vivendes al barri medieval. Igualment, creix l’aportació municipal a associacions com la de Familiars i Malalts d’Alzheimer (de 12.000 a 13.000 euros) o Mariola Verda (amb un increment del 25% fins els 2.500 euros) i es manté la de la resta de col·lectius locals al mateix temps que s’inclou per primera vegada una ajuda a l’Associació d’hostaleria i de turisme local o es preveu un conveni de col·laboració amb la Fundació Victoria Laporta que gestiona la finca el Buixcarró amb criteris de sostenibilitat mediambiental. Aquest suport pretén “reforçar encara més si cal el teixit social i cívic de Bocairent per mantenir el seu dinamisme” en paraules del portaveu socialista.

En el capítol d’inversions, cultura, educació i esport seguiran comptant amb el mateix volum pressupostari. A més, els comptes de l’Ajuntament de Bocairent per al 2017 preveuen 15.000 euros per a l’habilitació d’una bebeteca i 6.500 euros per a l’espai jove així com 12.000 euros per a arreglar el sostre de la cooperativa agrícola.


El pressupost de la residència de la 3a edat constata l’augment de les places concertades amb la Generalitat Valenciana de les 24 actuals a les 38 previstes a partir de l’1 de juliol, referendat en els comptes autonòmics. D’aquesta forma, el centre assistencial comptarà durant el 2017 amb 720.573,12 euros, un 11,01% més que l’any previ, dels quals un 81,07% aniran destinats a despeses de personal per l’increment de la plantilla amb dos auxiliars, la contractació d’un gerent en el segon semestre i la substitució de les vacances del fisioterapeuta. Amb el nou conveni amb el govern presidit pel socialista Ximo Puig, queda “garantit el futur del servei, circumstància que, sens dubte, beneficia les famílies dels residents actuals i futurs”, com va manifestar l’alcalde Josep-Vicent Ferre.

dimarts, 7 de juny de 2016

Festivitat de sant Antoni de Pàdua

L'Ajuntament de Bocairent col·labora amb les festes de totes les ermites i barris del poble en la mesura de les nostres possibilitats i de les peticions dels organitzadors: neteja de l'entorn, adequació de les infrastructures, actuació d'una banda de música en alguns casos...
En cap cas, s'intervé en l'aspecte organitzatiu de la festa que és responsabilitat única i exclusiva de les juntes de cada ermita o barri. El mateix podem dir respecte dels programes d'anunci de cada festa.
Els propers 11 i 12 de juny se celebra la fira i festa de Sant Antoni, en la partida del Collao, i el portaveu de Compromís, Manel Delgado, ha arremetut de nou contra els socialistes perquè el programeta parla de "San Antonio" en castellà. És veritat que nosaltres haguérem preferit que s'utilitzara el nom del sant en valencià, com sempre s'ha fet a nivell popular, però són els majorals de la festa i els autors dels articles els que decideixen què i com s'escriu al programeta. Res té a veure l'Ajuntament. Sense anar més lluny, el saluda del batlle està escrit, com sempre, en valencià.
Per cert, en la llista de "Mayorales 2016" està la regidora i número 2 de la llista de Compromís Alicia Blasco Vañó. Potser siga ella la persona a qui el portaveu d'eixe grup podria demanar-li explicacions.

dimecres, 1 de juny de 2016

Bocairent rebaixa la contribució urbana al veïnat i fomenta l’establiment d’activitats econòmiques

El PSPV-PSOE aprova en solitari dedicar tres carrers a dones

El Ple de l’Ajuntament de Bocairent va aprovar aquest dimarts, 31 de maig, per unanimitat rebaixar l’impost de béns immobles (IBI) de naturalesa urbana de cara al 2017 a proposta del PSPV-PSOE. D’aquesta forma, el tipus passarà de 0,74 a 0,70 el que suposa encadenar dos davallades pràcticament consecutives després de l’ocorreguda el 2015 amb un descens acumulat del 12,5%.

Paral·lelament, la modificació de la contribució urbana incloïa també una bonificació del 50% durant quatre anys per a aquelles naus industrials de nova construcció situades en els polígons industrials de la localitat que registren una activitat econòmica. Per a l’alcalde Josep-Vicent Ferre, les propostes “persegueixen beneficiar el veïnat després de superar les tensions pressupostàries sofertes per l’Ajuntament en anys precedents i, al mateix temps, incentivar el teixit econòmic local”.

Igualment, la sessió ordinària de maig va refermar únicament amb el suport socialista la inclusió de tres noms de dones en la relació local de carrers. Així, les pintores Dorotea i Margarida Joanes, filles i col·laboradores del mestre Joan de Joanes; l’escriptora mística del s. XVIII Josepa Antònia Nebot, i la documentalista i llibertària Pilar Molina Beneyto estaran presents en breu als vials de Bocairent gràcies a la proposta de l’Alcaldia malgrat l’oposició de PP i Compromís que “van fer prevaldre la ideologia sobre els mèrits de les dones proposades excusant-se en el procediment seguit quan va ser exactament el mateix que el realitzat en el ple anterior per a la placeta del Lleó ibèric recolzada per unanimitat”, segons va explicar el portaveu socialista Xavier Molina.


En canvi, el consens sí va estar present en altres punts de l’ordre del dia com els canvis introduïts en l’ordenança de l’ecoparc municipal per adaptar-la a la normativa vigent o les inversions previstes en el Pla provincial d’obres i de serveis de la Diputació de València del 2016 que recull projectes plantejats per tots els grups municipals. Igualment, el suport va ser total al reglament per a la cessió de la trituradora municipal de restes agrícoles i forestals a particulars i a una modificació puntual de les ordenances de l’escola infantil municipal.

El PSPV-PSOE aprova en solitari dedicar tres carrers a dones

Compromís i PP voten en contra al·legant el procediment seguit quan va ser exactament el mateix que en el ple anterior va donar suport per unanimitat a la placeta del Lleó ibèric

Per segon ple municipal consecutiu, l’alcalde Josep-Vicent Ferre proposava un canvi en la denominació de carrers del nostre poble. En la sessió anterior, la denominació ‘Placeta del Lleó ibèric’ va comptar amb la unanimitat de tots els partits polítics mentre que en aquesta ocasió es plantejava dedicar tres carrers a dones:

1.     Les pintores Dorotea i Margarida Joanes (segles XVI-XVII, filles de Joan de Joanes): sobre les quals va aparèixer un article al programa de festes de Moros i cristians a sant Blai del 2015 i que la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de València està valorant dedicar-les un carrer a la ciutat.
2.    Josepa Antònia Nebot, monja agustina i escriptora mística (València, 1750 – Bocairent, 1773): una de les autores més citades en les bibliografies d’autors valencians i de dones escriptores i compta amb un carrer dedicat a Bétera.
3.     Pilar Molina Beneyto, documentalista i llibertària (Bocairent, 1949 – València, 2008): activista polifacètica que ja va rebre el reconeixement del nostre poble durant la Setmana de la dona del 2009 amb una afluència notable de veïnes i de veïns.

La proposta va ser aprovada únicament gràcies als vots del PSPV-PSOE ja que PP i Compromís van votar en contra “al destacar més la ideologia de les dones plantejades que els seus mèrits per comptar amb un carrer a Bocairent”, segons el portaveu socialista, Xavier Molina, “una circumstància que no s’haguera donat si hagueren sigut homes”. La justificació d’aquesta oposició va raure en el procediment seguit per al canvi de denominació, una circumstància que Molina va contraposar “ja que era exactament el mateix que el seguit en el ple anterior amb la placeta del Lleó ibèric”.


A continuació, deixem la documentació presentada al ple per l’Alcaldia que justifica els mèrits de les dones proposades.